Dlaczego tak ważna jest ochrona słuchu ?

Narząd słuchu jest nam niezbędny do prawidłowego funkcjonowania w otoczeniu, już od pierwszych dni życia. Jeżeli jest niesprawny i w porę nie zostanie to zauważone będzie to przyczyną wielu problemów na etapie rozwoju i utrudni…

Jeździsz na motocyklu ? Chroń słuch !

Na wstępie warto by sprawdzić, czy hałas na dłuższą metę jest naprawdę tak szkodliwy. W końcu prawdziwy motocyklista to twardziel jeżdżący z wyprutymi wydechami i odrobiny hałasu się nie boi. Nawet jeżeli na starość pogorszy…

Ochronniki słuchu w strzelectwie sportowym

Polimerowe ochronniki słuchu w strzelectwie sportowym Autorzy: Felicja Lwow –  Katedra Medycyny Sportowej, Zakład Promocji Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Leszek Szmigiero –  Katedra Chemii Biomedycznej, Zakład Farmakologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Streszczenie Stosowanie…

Hałas w środowisku pracy

Źródło www.sluchowisko.net Autorzy: dr inż. Leszek Morzyński, dr inż. Dariusz Puto Metody ograniczania zagrożenia hałasem w środowisku pracy Metody ograniczania zagrożenia hałasem można podzielić na administracyjno-prawne i techniczne. Metody administracyjno-prawne obejmują wszelkie uregulowania prawne, to…

28 kwietnia Dniem Walki z Hałasem

Obchody tego Dnia odbywają się w ok. 40 krajach i mają na celu promowanie świadomości narażenia na hałas zdrowia i środowiska. Hałas o takich poziomach, jakie występują zwykle w środowisku, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia zdrowia,…

Silento | artykuły

Ograniczanie narażenia na hałas w pracy

Ograniczanie narażenia na hałas w pracy

Ocena zagrożenia i ograniczanie narażenia na hałas na stanowiskach pracy – materiał przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, Państwową Inspekcję Pracy i Centralny…

Ekrany akustyczne – jaką pełnią funkcję ?

Wraz z rozbudową infrastruktury drogowej kolejowej w Polsce pojawiają się…

Kiedy jest za głośno ?

Nasz słuch ma duże możliwości adaptacji, jednak są tego granice.…

Ochronniki słuchu w miejscu pracy

Trwała utrata słuchu spowodowana uciążliwym poziomem hałasu w miejscu pracy…